Dante Alighieri – de Goddelijke Komedie –

3 delen – Vennootschap Letteren en Kunst

Anna Sutorius –

In de speelkamer – Erven Martin G. Cohen

Harold Avery –

Een ongelukkig schot - Erven Martin G. Cohen

Auto-Leven   

    Erven Martin
G. Cohen
    Ezechiël Godert II (1847-1909) had zes zoons, zijn broer Martin Godert (1851-1906) had er drie. Van deze nakomelingen kozen er zes het uitgeversvak. Van de zoons van Ezechiël richtten Alexander Ezechiël (1874-1940) en Godert Ezechiël III (1875-1931) in 1898 de uitgeverij Cohen Zonen op. Alexander begon later voor zichzelf met Cohen's Boekhandel. Maurits Ezechiël (1877-1946) richtte in 1904 de uitgeverij Vennootschap Letteren en Kunst op. Jacques Ezechiël (1884-1942) zette samen met zijn broer Martin Ezechiël (1887-1944) de uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen voort. En tenslotte richtte Godert Martin (1885-1927), zoon van Martin Godert, in 1908 de uitgeverij Erven Martin G. Cohen op.Cohen Zonen (1898 - 1939):


Bekende uitgaven van deze uitgeverij waren onder anderen de reeks "De groote denkers der eeuwen". Een serie van 14 boeken over wijsbegeerte, zoals Brahmanisme, Boeddhisme, Spinoza, Schopenhauer e.a. Ook gaven zij kinderboeken uit zoals de bekende serie Werumeus – Buning's Bibliotheek voor Jongens. Andere uitgaven waren onder andere Don Quichote van Cervantes en de Fransche omwenteling van R.A. Oosterhout. De uitgeverij heeft bestaan tot 1939.Vennootschap Letteren en Kunst (1904 - 1935):


Eén van de bekendste uitgaven van deze firma was, in 1908, de Nederlandse vertaling, door J.K. Rensburg, van Dante's La Divina Commedia, De Goddelijke Komedie, in drie delen, geïllustreerd met platen van Gustave Doré. Verder verschenen nog een aantal andere werken waaronder kinderboeken. De uitgeverij kende weinig succes en werd in 1935 opgeheven.Erven Martin G. Cohen (1908 - 1933):


Enkele werken uit het fonds van deze uitgeverij waren de toneelwerken van Bernard Shaw, jongensboeken van o.a. Paul d'Ivoi en Harold Avery en de bekende serie kinderboekjes van Anna Sutorius. Ook gaf de firma vanaf 1913 het weekblad Auto-Leven uit. Dit blad, dat negentien jaar zou bestaan, ging over autosport, zoals het autorijden toen werd genoemd. De firma heeft tot 1933 bestaan.
                                                 ~~~~~

Cervantes – Don Quichote – Cohen Zonen

R.A. Oosterhout –

de Fransche Omwenteling – Cohen Zonen

M. Sunshine –

Een flinke Zeeman – Cohen Zonen

A. de Moor -

Nieuwe Wereld Atlas - Cohen Zonen