George Orwell –

de boerderij der dieren - 1947

Philip Rush

Vrouwen en piraten

1947/48

Jean J. Gautier –

de geschiedenis van een gemengd bericht  - 1948

H. Meng –

dwang en vrijheid in de opvoeding - 1949
    In 1945, na de tweede wereldoorlog, was de uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen slechts een herinnering. De enige nabestaanden van de twee firmanten waren de twee kinderen van Jaques, Esther en Godfried (1926) die beiden, door onder te duiken, de oorlog hadden overleefd. Hun moeder was al in 1938 overleden. Martin was ongehuwd en kinderloos gestorven. Godfried was en bleef tot 1950 in militaire dienst. Esther ging terug naar Amsterdam en vestigde zich korte tijd later in het ouderlijk huis aan de van Eeghenstraat 51. Zij had sterk het gevoel dat zij de uitgeverij moest proberen voort te zetten. Dhr. Kroonder, uitgever te Bussum, bleek bereid haar hierbij te helpen en in Mei 1946 richtte hij samen met Esther de "Uitgeverij Phoenix – Gebr. E. & M. Cohen" op, als uit de as herrezen.


De eerste uitgave van Phoenix verscheen nog in datzelfde jaar: Edward Bellamy's, Economische gelijkheid. Het werd uitgegeven in opdracht van de Internationale Vereeniging Bellamy.

In 1947 verschenen nog De demon van Amsterdam van Marcel van Gestel, Jankef's jongste door Sam Goudsmit, George Orwell's

de boerderij der dieren, dit is de eerste Nederlandse vertaling van het beroemde Animal Farm (1945) en Comedie in Mineur door

Hans Keilson.


Eind 1947 of begin 1948 is Philip Rush' Vrouwen en piraten uitgegeven.

(oorspronkelijke titel: Mary Read - Buccaneer)


In 1948 verscheen een tweede prospectus met drie nieuwe titels: De bijl van Wandsbeck door Arnold Zweig. Dit werk is niet door Phoenix uitgegeven maar later in 1950 door de firma Kroonder te Bussum. Wel werden door Phoenix uitgegeven De geschiedenis van een gemengd bericht door J.J. Gautier en Dwang en vrijheid in de opvoeding door H. Meng.


Helaas was het nieuwe fonds minder succesvol dan het vooroorlogse en besloot Kroonder zich als medefirmant terug te trekken. Esther kwam in contact met Gerardus van Reemst (1908-1994) die nog bij de Gebr. E. & M. Cohen procuratiehouder was geweest. In November 1950 trad hij toe tot de Uitgeverij Phoenix die inmiddels was verhuisd van Bussum naar Esther's privé adres in de van Eeghenstraat, te Amsterdam. Helaas is het er niet meer van gekomen om nieuwe werken op de markt te brengen en in April 1951 verkocht Esther de uitgeverij aan van Reemst die de naam Phoenix veranderde in "G. van Reemst". Omdat Esther inmiddels in het bezit was van het benodigde vakdiploma bleef zij in naam aan de uitgeverij verbonden tot 1973, toen men haar uitgeversdiploma niet meer nodig had. In datzelfde jaar wijzigde de naam van de uitgeverij in "Uitgeverij Drie-Vier-Vijf (G. van Reemst)" en in 1976 werd de uitgeverij overgenomen door Unieboek B.V., te Bussum, waarmee definitief een einde komt aan meer dan anderhalve eeuw geschiedenis van de familie Cohen in het boekenvak.
                                                         ~~~~~

Edward Bellamy – economische gelijkheid - 1946

Marcel van Gestel -

De demon van  Amsterdam - 1947

Sam Goudsmit -

Jankef's jongste - 1947

Hans Keilson

Comedie in Mineur - 1947