Indien U meer wilt weten over de uitgeverij en/of over de uitgegeven boeken of U heeft boeken van de uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen die U wel zou willen verkopen, dan kunt U contact opnemen via het formulier.


Even voorstellen: mijn naam is Hans Cohen en ik ben de achter-kleinzoon van Ezechiël Godert II, één van de oprichters van Gebr. E. & M. Cohen, en een neef van Esther Cohen. Toen ik een jaar of vijftien was kreeg ik van mijn ouders een boek van Charles Dickens van de uitgeverij en sindsdien heb ik altijd een grote interesse in de geschiedenis van de uitgeverij behouden. Sinds jaar en dag verzamel ik, uitsluitend op amateurniveau, de boeken en prenten die zij hebben uitgegeven en bezit nu ruim 800 exemplaren. Omdat niet exact bekend is hoeveel boeken zijn uitgegeven, de schattingen lopen uiteen van 2500 tot 3500, en ook omdat niet alle fondscatalogi bewaard zijn gebleven, is het geen gemakkelijke speurtocht. Maar het is wel zeer de moeite waard, zeker als ik weer eens een ontbrekend werk vind. Het aantal van 2500 tot 3500 omvat waarschijnlijk alle uitgaven, dus ook herdrukken, prenten en fondsrestanten van andere uitgevers. Daarom vermoed ik dat het aantal unieke titels dat in eigen beheer is uitgegeven beduidend lager ligt. In het huidige cybertijdperk vond ik dat de informatie over deze, zeker niet onbelangrijke, uitgeverij voor iedere geïnteresseerde toegankelijk moest zijn. Het is ook een eerbetoon aan hen die deze uitgeverij hebben opgericht en groot hebben gemaakt en aan Esther die deze speurtocht is begonnen maar helaas niet heeft kunnen afmaken.English summary:


This website is about the history of the well known Dutch publishing firm,   

E. & M. Cohen Brothers Publishers. Started in 1824 as a lending library by Godert Ezechiël, the firm Cohen Brothers Publishers was founded in 1878 by Ezechiël Godert Cohen and his brother Martin Godert Cohen, the sons of Godert Ezechiël. They started their publishing firm in Arnhem and Nijmegen and in 1906 they moved to Amsterdam, where they remained until 1941 when they were forced by the Nazi's to close down their business. Around 1900 they were among the largest publishing firms in the Netherlands. They were famous for their publications of the Dutch translations of the works by Charles Dickens, Little Lord Fauntleroy, Uncle Tom's Cabin, Charles Darwin and Walter Scott. They published a wide variety of books from, literature, popular science, sheet music, dictionaries to prints and engravings, poetry, history and even a cookbook. This website was made by Hans Cohen, the great grandson of Ezechiël Godert Cohen, one of the two cofounders of the firm.


If you want more information about the firm or the publications you can contact me by the contact-form.