P. Geervliet – de antenne – ca. 1925?


Hotel des Ventes de Bruxelles – uit Bouwkundig Album – map met 50 architectuurplaten – ca. 1890

E. Laurillard – Bloesems en Paarlen – ca. 1900?

Buffalo Bill – Franstalige uitgave door Hachette, Parijs – ca 1924

Felix Dahn – Julianus de afvallige – ca. 1925?

Charles Darwin – het ontstaan der soorten – omslag door André Vlaanderen - 1913

Charles Dickens – schetsen uit Amerika en tafereelen uit Italië – bandontwerp ? - 1889

F.W. Farrar – een schooljongen of van kwaad tot erger – omslag door Harmen Meurs – ca. 1910

Carl Kortum – de Jobsiade - in papieren omslag – derde uitgave ca. 1880

Vertellingen van Moeder de Gans – Klein Duimpje – ca. 1885

het kleuren van hout tot nabootsing van de fijnere houtsoorten - 1886

Kollewijn – de volledige geschiedenis van 1813, hoe Nederland weer onafhankelijk werd – ca. 1913?

Kollewijn – Geschiedenis van Nederland – ca. 1900

E. Marlitt – de vrouw met de karbonkelsteenen – bandontwerp van Anton Kristians - 1908

E. Marlitt – in het huis van den Handelsraad - bandontwerp van Jan Bertus Heukelom - ca. 1907

Anton Mauve – ets uit de map met 25 koperetsen der voornaamste Nederlandsche Meesters – ca. 1920?

Multatuli – nog eens vrije arbeid – omslag André Vlaanderen – Cohen Editie - 1917

Nick Carter – Franstalige uitgave door Sobeli, Brussel – ca. 1924

J.F. Oltmans – volledige werken – bandtekening door H. Leeuw Jr. – ca. 1892

J. Huf van Buren – Oranje en Nederland – ca. 1900

Kirk Munroe – Derrick Sterling, een geschiedenis uit het Amerikaansche mijnwerkersleven – bandontwerp Tjerk Bottema - ca. 1925?

De grappige goochelaar - 1888

Servaas – vermakelijk Rad van Avontuur of kortswijlige voorzeggingen voor Neèrlands Jufferschap - 1886

Daniel Defoe – Robinson Crusoë – ca. 1890?

Jacob de Witt - Teekenboek der proportiën van het menschelijk lichaam - 1886

Fokke Simonsz e.a. – driehonderd toasten, tafelzangen, bruilofts- en gelegenheidsverzen - 1886

Johanna van Woude – Tom en ik – ca. 1910?

tooverkunsten met de kaart - 1885

Het slimme Transvaalsche boertje ca. 1900

Karl May - de Engel van de Bannelingen - ca. 1913

Maître Corbeau - Voor den Rechter – omslag door Anton Kristians – ca. 1925?

Bertha von Suttner – de wapens neergelegd – ca. 1910

Suze Andriessen – Warech, Geschiedkundig Verhaal gedurende den eersten Kruistocht – ca. 1890?

Madame Lenormand - waarzeggen uit de kaart - ca. 1885

Emile Zola – de overstrooming van de Garonne – omslag Daan Hoeksema – ca. 1920?

vorige

Meer afbeeldingen van boeken op de

pagina