Victor Hugo's  Bug Jargal (1835) met etiket uit de leesbibliotheek van Godert Ezechiël Cohen II

Litterarische Juweeltjes - J.P. de Keijser

(verzameld door)

in 1875 door Ezechiël en zijn vader Godert geza-

menlijk uitgegeven


J.W. Regt – Neêrlands beroemde personen (...)  in 1876 door Ezechiël en zijn vader Godert gezamenlijk uitgegeven
Gustave Droz -

Uit mijn leven als

vrijgezel, echtgenoot en vader. Uitgegeven door Ezechiël en zijn broer Martin 1877


Johan Gram – Avontuurlijke tochten voor jonge lieden – 1878 –  uitgegeven in het oprichtingsjaar van de Gebr. E. & M. Cohen


Gerard Keller

tweemaal gered

1878

Louise Muhlbach -

Maria Theresia

ca. 1880

Tijl Uilenspiegel -

ca 1880 - uiterst zeldzame vroege uitgave

Jufvrouw Krisje en hare lievelingen – ca. 1880

Gouverneur

kinderdeuntjes,

wiegeliedjes (...)

ca. 1880

J.M. en N.S. Calisch – woordenboekenset Engels, Duits en Frans in fraai versierd blik - vanaf ca. 1880Welkom op de website over de uitgeverij Gebroeders E. & M. Cohen.


Hier vindt U informatie over het ontstaan, de bloeiperiode, het einde en de herrijzenis, na de Tweede Wereldoorlog, van de uitgeverij, die de periode bestrijkt van 1824 tot 1951.


Het verzamelen en documenteren van de informatie over de uitgeverij is begonnen door mijn tante, Esther Cohen (1925 – 1998). Tijdens haar speurtocht kwam zij regelmatig in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, waar Mw. Marja Keyser destijds bibliothecaris was. Dit resulteerde in 1995 met de (voorlopige) publicatie van "Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf" in de serie Uitgelezen Boeken. Het werk was echter nog lang niet klaar toen zij in 1998 overleed.


Mijn vader en ik hebben toen contact gezocht met Mevrouw Keyser, die inmiddels medewerkster was van de afdeling Zeldzame en Kostbare Werken van de Universiteits Bibliotheek te Amsterdam en die, door haar contacten met Esther, reeds op de hoogte was van haar plannen. Zij was meteen enthousiast om de taak op zich te nemen om het door Esther nagelaten materiaal te bewerken. Haar grote inzet, toewijding en kennis van de uitgeverswereld hebben geleid tot het voltooien van de speurtocht, waaraan Esther was begonnen, en tot de totstandkoming van het boek "De zolders kraken, de uitgeversfamilie Cohen te Nijmegen, Arnhem en Amsterdam, 1824-1951" (Universiteits Bibliotheek van Amsterdam ISBN 9061251141). Mw. Keyser is hierin bijgestaan door Dhr. F. Hoogewoud (Bibliotheca Rosenthaliana), Prof. Dr. H. Daudt, mijn vader en mijzelf.


De titel van het boek is ontleend aan de kop van de krantenadvertenties die de uitgeverij regelmatig plaatste. De tentoonstelling die het verschijnen van het boek begeleidde droeg dezelfde titel en werd gehouden in de Universiteits Bibliotheek, te Amsterdam van 7 December 2001 tot 15 Februari 2002 en werd officieel geopend door de Burgemeester van Amsterdam, Job Cohen.


De inhoud van deze website is gebaseerd op dit boek, waarvan de auteursrechten liggen bij de Universiteits Bibliotheek, te Amsterdam en de genoemde auteurs. De afgebeelde boeken staan zoveel mogelijk, en voor zover bekend, in volgorde van het jaar van verschijnen.


Ik wens U veel plezier bij het bekijken van deze website. Wellicht herkent U enkele van de afgebeelde boeken of heeft U ze nog in de boekenkast staan.


Op de pagina "Boekenlijst" vindt U een lijst met alle boeken van de

uitgeverij die ik reeds bezit.


Voor meer informatie: info@gebr-e-en-m-cohen.nl

                            

                                                                              ~~~~~


Klik op de miniaturen in deze website om een vergroting met beschrijving te openen.